CZYNNOŚCI NOTARIALNE

W Kancelarii Notarialnej dokonuje się następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
  obejmujących między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • testamenty,
 • sporządzanie poświadczeń dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie poświadczeń innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.