Umowa deweloperska

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i...

Podział majątku po rozwodzie

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty...

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia...

Zasiłek rodzinny

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej...

Służebności i ich rodzaje

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb...

Podział nieruchomości

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania...