Umowa przedwstępna

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt BLOG Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie...

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt BLOG Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega...

Dział spadku

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt BLOG Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest...