Umowa renty

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty umownej...

Darowizna nieruchomości

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego...

Umowa deweloperska

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu...

Podział majątku po rozwodzie

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca...

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie...

Zasiłek rodzinny

Kancelaria notarialna O nas Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie...