Podział nieruchomości

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania...

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności...

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Wiele osób pomimo nałożonego obowiązku płacenia alimentów, nie wywiązuje się z niego. Zgodnie z prawem grozi za to szereg konsekwencji. Regulują je przepisy kodeksu karnego. O jakich konkretnie...