Umowa deweloperska

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i...

Podział majątku po rozwodzie

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty...