Służebności i ich rodzaje

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb...

Podział nieruchomości

Home Kancelaria Czynności notarialne Opłaty notarialne Blog Kontakt Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania...